افغانستان و ایران نیاز دارند، بدون تمایز میان گروه‌ های هراس‌ افگن، در امر مبارزه با آنها، با هم همکاری کنند.

Published: 07 May 2017
1195 times
وزیر خارجه‏ی ایران، که امروز به کابل آمد، پس از دیدار با همتای افغانش، در نشست خبریی با محکوم کردن حمله های هراس افگنانه‏ی پسین در کابل، افزود : کابل و تهران، از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه ی خطرناک قرار دارند. قرار است آقای ظریف با اشرف غنی، رییس جمهوری، عبداله عبداله رییس اجراییه و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، هم دیدار کند.

Latest Political Video of Khurshid

Khurshid News En