وزیر دفاع امریکا، طالبان را "دشمنان وحشی" دانست و تعهد کرد، که واشنگتن یکجا با کابل، این گروه را شکست خواهد داد. Featured

Published: 25 April 2017
1170 times
"جیمز متیس" دیروز در نشست خبریی در کابل افزود، که ۲۰۱۷، سال دشوار دیگر برای نظامیان افغان خواهد بود؛ اما به گفته ی وی: نیروهای بین المللی در مبارزه بر ضد هراس افگنان، دوشادوش سربازان افغان خواهند ایستاد. آقای متیس همچنان سرازیر شدن جنگ افزار ها در افغانستان را، تخطی از قوانین جهانی دانست و به روسیه هشدار داد، در صورتی که مسکو برخلاف قوانین بین المللی عمل کرده و حاکمیت ملی کشور های دیگر را در نظر نگیرد، امریکا مانع آن خواهد شد.

Latest Political Video of Khurshid

Khurshid News En