"امانویل مکرون"، نامزد میانه رو، با شکست "مارین لوپن"، در ۳۹ سالگی، به حیث جوان ترین رییس جمهوری تأریخ فرانسه، دیروز برگزیده شده است. بر بنیاد نتایج اولیه، آقای مکرون ۶۵ درصد آرا را به دست آورده و بانو لوپن نزدیک به ۳۴ درصد آرا را، کسب کرده است.
وزیر خارجه‏ی ایران، که امروز به کابل آمد، پس از دیدار با همتای افغانش، در نشست خبریی با محکوم کردن حمله های هراس افگنانه‏ی پسین در کابل، افزود : کابل و تهران، از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه ی خطرناک قرار دارند. قرار است آقای ظریف با اشرف غنی، رییس جمهوری، عبداله عبداله رییس اجراییه و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، هم دیدار کند.
"جیمز متیس" دیروز در نشست خبریی در کابل افزود، که ۲۰۱۷، سال دشوار دیگر برای نظامیان افغان خواهد بود؛ اما به گفته ی وی: نیروهای بین المللی در مبارزه بر ضد هراس افگنان، دوشادوش سربازان افغان خواهند ایستاد. آقای متیس همچنان سرازیر شدن جنگ افزار ها در افغانستان را، تخطی از قوانین جهانی دانست و به روسیه هشدار داد، در صورتی که مسکو برخلاف قوانین بین المللی عمل کرده و حاکمیت ملی کشور های دیگر را در نظر نگیرد، امریکا مانع آن خواهد شد.

Latest Political Video of Khurshid

Khurshid News En