Has no content to show!

در هفته ی آینده، کمیته ی عالی ورزش در ریاست جمهوری ایجاد می شود. Featured

Published: 07 May 2017
2378 times
این مطلب را رییس جمهور غنی، دیروز در دیدارش با شماری از مسوولان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزشکاران کشور بیان داشت و افزود که تصمیم گرفته است، ورزش کشور نجات داده شود و تا حل مشکلات ورزشکاران به گونه ی هفته وار، نشست ها را در این مورد، برگزار خواهد کرد. وی همچنان تصریح کرد، که ساختار کنونی نهاد های ورزشی کشور پاسخگو نیست و نیاز است، که در باره ی ساختار کمیته ی ملی المپیک و اداره ی تربیت بدنی، تجدید نظر شود. او همچنان از گرفتن آماده گی برای برگزاری از بهر انتخابات فدراسیون های ورزشی نیز خبر داد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Khurshid News En