14 August 2017
"جیلاني فرهاد" سخنگوی والی هرات می گوید:"همایون دستگیر" شام دیروز، در منطقه ی "شیدایی" شهر" هرات" کشته شد. گفته می شود : دراین رویداد، راننده ی وی نیز زخم برداشته است ، و افراد مهاجم پس از انجام
14 August 2017
این قرار داد ها، مربوط وزارت های شهر سازی، حج و 1
14 August 2017
"طارق شاه بهرامي"که دیروز با رییس عمومی امنیت ملی 1
14 August 2017
"میر حیدر سیلاب " سخنگوی والی لوگر می گوید:این 1
این رویداد، پس از چاشت دیروز، در منطقه ی "ده نو" ولسوالی "محمد آغه"ی این ولایت زمانی رخ داد، که موتر حامل افراد یاد شده، با ماین کنار جاده بر خورد کرد. "شاپور احمدزی" سخنگوی فرماندهی پولیس لوگر می افزاید: این ماین ، به تازه گی از سوی مخالفان مسلح دولت جاسازی شده بود .
این عملیات، دیروز در مربوطات ولسوالی های "پشت رود" و " بالابلوک" این ولایت انجام شده است، و هم اکنون نیز، عملیات تصفیه یی در برخی از این مناطق، ادامه دارد . به گفته ی مسوولان محلی فراه: در هنگام این عملیات ها، یک فرد ملکی قراردادی ارتش ملی نیز، کشته شده است .
"بصیر مجاهد" سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می گوید: این انتحار کننده که، سوار بر موتر بود، قصد داشت کاروان نظامیان افغان را که از لوگر به کابل در حرکت بودند، آماج قرار دهد؛ اما پیش از آن، ساعت 11 پیش از چاشت امروز در منطقه ی "بینی حصار" مربوط حوزه ی هشتم امنیتی شهر کابل، در نتیجه ی انفجار مواد همراهش، کشته شد. به گفته وی: در این رویداد، به کسی دیگر آسیب نرسیده است.
"بصیر مجاهد" سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می گوید: این انتحار کننده که، سوار بر موتر بود، قصد داشت کاروان نظامیان افغان را که از لوگر به کابل در حرکت بودند، آماج قرار دهد؛ اما پیش از آن، ساعت 11 پیش از چاشت امروز در منطقه ی "بینی حصار" مربوط حوزه ی هشتم امنیتی شهر کابل، در نتیجه ی انفجار مواد همراهش، کشته شد. به گفته وی: در این رویداد، به کسی دیگر آسیب نرسیده است.
"محمد ظاهر وحدت" والی سرپل می افزاید: این افراد، به میانجگیری بزرگان قومی آزاد شده اند. وی تاکید می کند که، این افرادهم اکنون به مرکز آن ولایت انتقال داده شده اند .
فرماندهی پولیس ننگرهار می گوید: این فرد، که "سبحان اله" نام دارد، مواد یاد شده را در یک ریکشا در ولسوالی "چپرهار" جا به جا کرده و قرار بود به ولسوالی "غنی خیل" این ولایت انتقال دهد؛ اما پیش از آن، صبح امروز از مربوطات ولسوالی "بهسود" بازداشت شده است. منبع می افزاید: هم اکنون از فرد بازداشت شده بازجویی ها ادامه دارد.
بر بنیاد معلومات خبرنامه ی ریاست جمهوری: در این نشست که، پس از چاشت دیروز، در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، همچنان هدایت داده شد که افزون بر کمک هیأت فرستاده شده به آسیب دیدگان منطقه ی "میرزااولنگ"، سایر نهاد های مربوط نیز کمک های عاجل بشری را به آنان برسانند. گفتنی ست: مخالفان مسلح دولت در 4 روز گذشته، با تصرف منطقه ی "میرزااولنگ" ولسوالی "صیاد" سرپل، بیش از 50 غیرنظامی را کشتند و پس از چاشت دیروز، 235 تن را آزاد ساختند.

Latest Political Video of Khurshid

Khurshid News En