اتحادیه یی به منظور جلوگیری از اخاذی های غیر قانونی از موتر های باربری دیروزدر بندر تورخم ایجاد شد.

Published: 16 سنبله 1395
1241 times
مسوولان این اتحادیه می گویند: شماری از افراد در گذرگاه تورخم به گونه ی غیر قانونی، از موتر های باربری پول میگیرند، که به خاطر حل این مشکل، آنان دست به ایجاد یک اتحادیه زدند واین اتحادیه مسوولیت تنظیم موتر های باربری و حل مشکلات اداری آنان را در این گذرگاه دارد. از سوی دیگر، شهردار شهرک تورخم می گوید: افرادی که به گونه ی غیر قانونی از موتر های باربری پول می گرفتند را شناسایی کرده، و به زودی آنان را به چنگ قانون خواهد سپرد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Khurshid News Pr