قرار داد بازسازی 20 شبکه آب یاری در پنج ولایت کشور، امروز میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت های داخلی امضا شد. Featured

Published: 11 جوزا 1395
1507 times
"اسد الله ضمیر" وزیر زراعت، آب یاری و مالداری، در مراسم امضای این قرار داد ها گفت: این پروژه ها، به ارزش 146 میلیون افغانی، از بودجه ی این ورزات بازسازی میشوند. در همین حال، قرار است در جریان سال روان، 91 شبکه ی آب یاری در 16 ولایت کشور، از سوی این وزارت بازسازی شود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Khurshid News Pr