رییس جمهور غنی می گوید: بیلانس تجارتی ما باید تغییر کند و افغانستان به یک کشور صادر کننده، مبدل شود. Featured

Published: 30 ثور 1395
1233 times
آقای غنی دیروز کارکرد های وزارت تجارت و صنایع را بررسی کرد و افزود: در دنیای امروزی به شیوه های قدیمی، کار نتیجه نمی دهد و قوای بشری وزارت تجارت و صنایع پاسخگوی نیازمندی های آن نهاد نیست و باید در این بخش، اصلاحات و تغییرات به میان آید. رییس جمهور در این نشست که در کاخ ریاست جمهوری انجام شد، همچنان تصریح کرد، که به زودی مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با فساد ایجاد می شود و این مرکز پرونده های افراد و مقام های عالی رتبه ی دولتی را که به فساد آغشته اند، بررسی خواهد کرد

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Khurshid News Pr