کمیسیون تدارکات ملی از 36 قرارداد، ۲۵ قرارداد را به ارزش نزدیک به ۶۳۶ میلیون افغانی تصویب کرد، دو قرارداد را رد و یک قرار داد دیگر را نیز فسخ کرد. Featured

Published: 02 حوت 1394
1280 times
این قرار داد ها مربوط 11 نهاد دولتی بوده که در 21 قرار وزارت دفاع ملی نزدیک به 290 میلیون افغانی صرفه جویی شده است. مسوول دفتر رسانه های ریاست جمهوری می گوید: در این کمیسیون که شام دیروز تحت ریاست رییس جمهور غنی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، همچنان تعدیل قرارداد پروژه ی ساخت ۱۹ مرکز بسته بندی محصولات باغداری و تدارک وسایل مورد نیاز تولید انرژی دستگاه بند برق سروبی نیز از سوی جلسه تصویب گردید.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Khurshid News Pr