این مطلب را رییس جمهور غنی دیروز در دیدارش با برخی از صادر کننده گان میوه ی تازه ابراز داشت و افزود: پس از معیاری شدن فرآورده های تجارتی، نهاد های دولتی از تولیدات داخلی استفاده خواهند کرد. آقای غنی در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری انجام شد، همچنان تصریح کرد، که با مقام های کشور های منطقه و عربی در پیوند به صادرات میوه ی افغانستان گفتگو خواهد کرد و خطوط آهن ترکمنستان- آقینه، ترکمنستان- تورغندی و ایران- هرات را فرصت های خوبی برای افزایش صادرات کشور دانست.
"اسد الله ضمیر" وزیر زراعت، آب یاری و مالداری، در مراسم امضای این قرار داد ها گفت: این پروژه ها، به ارزش 146 میلیون افغانی، از بودجه ی این ورزات بازسازی میشوند. در همین حال، قرار است در جریان سال روان، 91 شبکه ی آب یاری در 16 ولایت کشور، از سوی این وزارت بازسازی شود.
در خبرنامه ی ریاست جمهوری آمده است:با گشایش این بندر، افغانستان گذرگاه انتقال کالاهای بازرگانی برای کشورهای آسیای میانه می گردد که از این طریق کشور می تواند، سالانه میلیون ها دالر را کمایی نماید. این بندر مسیر بهتر، ارزان تر و تا 700 کیلو متر نزدیکتر به مرکز افغانستان، برای واردات و صادرات اموال نسبت به بندر کراچی و بندر عباس است و این فرصت را براى بازگانان افغان فراهم مى نماید که نسبت به بندرهای دیگر کالا های خود را ٢٠ درصد زودتر صادر نموده و بر بنیاد آن، هر کانتینر مال براى تاجران از ۵٠٠ تا ١٠٠٠ دالر نازلتر تمام مى شود. بندر چابهار، یک منطقه ی آزاد بازرگانی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران میباشد.
آقای غنی دیروز کارکرد های وزارت تجارت و صنایع را بررسی کرد و افزود: در دنیای امروزی به شیوه های قدیمی، کار نتیجه نمی دهد و قوای بشری وزارت تجارت و صنایع پاسخگوی نیازمندی های آن نهاد نیست و باید در این بخش، اصلاحات و تغییرات به میان آید. رییس جمهور در این نشست که در کاخ ریاست جمهوری انجام شد، همچنان تصریح کرد، که به زودی مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با فساد ایجاد می شود و این مرکز پرونده های افراد و مقام های عالی رتبه ی دولتی را که به فساد آغشته اند، بررسی خواهد کرد
این قرار داد ها مربوط 11 نهاد دولتی بوده که در 21 قرار وزارت دفاع ملی نزدیک به 290 میلیون افغانی صرفه جویی شده است. مسوول دفتر رسانه های ریاست جمهوری می گوید: در این کمیسیون که شام دیروز تحت ریاست رییس جمهور غنی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، همچنان تعدیل قرارداد پروژه ی ساخت ۱۹ مرکز بسته بندی محصولات باغداری و تدارک وسایل مورد نیاز تولید انرژی دستگاه بند برق سروبی نیز از سوی جلسه تصویب گردید.

Khurshid News Pr